Szent Munka

„Mindig azt mondották néktek, hogy a munka átok és a dolog szerencsétlenség.
De én azt mondom néktek, ha dolgoztok, megvalósítjátok a Föld legtávolabbi álmait, amelyek megvalósítása reátok bízatott, amikor ez az álom megszületett, és ha állandóan munkálkodtok, voltaképpen az életet szeretitek, munkával szeretni az életet pedig annyi, mint ismerni az élet legbensőbb titkait.”

(Kahlil Gibran: A próféta - Vadnay Emma ford.)